De Amedee Verbruggenkring (AVK) is een onafhankelijke cultuurspreidende Wase vereniging, die is opgericht in 1966 te Sint-Niklaas ten huize van de eerste secretaris Jan Pieter Maes, door o.a. Maurits Coppieters, dr Geeraard De Paepe, Willy De Jonghe en Amedee Verbruggen zelf.

De AVK wil meewerken aan de ontvoogding en emancipatie van de bevolking.

De AVK wil als een lid van de "Vlaamse Beweging" het volksnationaal gedachtegoed, van Amedee Verbruggen en de IJzersymbolen, verspreiden en bevorderen. Deze principes worden verwoord in het IJzertestament: godsvrede - zelfbestuur - nooit meer oorlog, dat vandaag hertaald werd door het IJzerbevaartcomité als: vrede - vrijheid - verdraagzaamheid.

De AVK wil als lid van het Rodenbachfonds (Federatie van Vlaamse Kringen) samen met de andere fondsen: Davidsfonds, Willemsfonds, Vermeylenfonds en Maesereelfonds ijveren voor een breed "Overleg van Vlaamse Verenigingen".

De AVK is een pluralistische vereniging met respect als basis, waar elk lid van de bevolking zich kan thuis voelen. Respect voor mens en natuur, respect van volk tot volk, nationaal en internationaal. In ons pluralisme streven we naar een verzoening van traditie (conservatisme) met evolutie (progressisme).

De AVK ijvert voor democratische inspraak in - en participatie aan het beleid en het verenigingsleven.

De AVK organiseert zelf vormingscursussen, culturele uitstappen, tentoonstellingen en neemt initiatieven die de volksverheffing bevorderen.

De AVK zal deelname aanprijzen van alle activiteiten die door gelijksgestemde verenigingen worden aangeboden.

Een lidmaatschapsbijdrage is in principe vrij. De AVK-werking wordt louter gefinancierd door sponsors en steunende sympathisanten.

Uw steuntje aan de Amedee VERBRUGGENKRING kan via argenta-bankgiro 979-6279036-37 (AVK – Belsele)