AMEDEE VERBRUGGEN werd geboren te Bazel-Waas op 18 november 1886. Hij overleed er 28 november 1980.Amedee Verbruggen

De Amedee VERBRUGGENKRINGEN, het Verbond VOS, en de Gemeente KRUIBEKE willen de GROTE KLEINE MAN bij de 25ste verjaardag van zijn overlijden herdenken.

U wordt van harte uitgenodigd op de herdenking te Bazel op zondag 27 november 2005 met volgend programma:

 09.00u WELKOM op het kasteel WISSEKERKE in Bazel. Een koffie en koffiekoek wordt u graag aangeboden door het gemeentebestuur.

 Gelegenheid tot bezoek aan de eendags-TENTOONSTELLING: “Amedee Verbruggen” samengesteld door Guido Stevens (AVK) uit eigen archief, m.m.v. het ADVN, de Heemkundige Kring Wissekerke, dhr Kris Van Herck, het Rodenbachfonds en Waesiana.

 10.00u vertrek aan het kasteel van de OPTOCHT voor de BLOEMENHULDE aan het heldenhuldezerkje van VOS-Bazel en aan het borstbeeld van Amedee Verbruggen (naast de kerk) begeleid door de harmonie “Al vloeiende, groeiende” o.l.v. de heer Roger Weyn. Uniformen laat men best thuis, vaandels van bevriende ‘cultuurverenigingen’ zijn welkom.

 11.00u ZIELEMIS voor Amedee Verbruggen. De celebrant is e.h. pastoor Hugo Van Cleemput. De concelebrant is e.h. ere-superior Daniël De Smet die ook de homilie verzorgt. Het koor “de Notelaar” o.l.v. de heer Julien Rombaut zingt de “VERZOENINGSMIS” van Armand Preud’homme.

 12.15u ACADEMISCHE ZITTING in het kasteel Wissekerke.
Welkom nms het inrichtend comité: Kris Claessens.
Toespraak namens de Amedee Verbruggenkringen door Peter Buysrogge.
Muzikale opfrissing door Liszl Peirsman (dwarsfluit) & Franky Waegeman (piano).
Gedicht van Anton Van Wilderode “DE GROTE KLEINE MAN” door Annemie Charlier.
Toespraak namens VOS-nationaal door vriend Luc De Meyer.
Engagementsverklaring door Veerle De Beule.
Bedanking door burgemeester Antoine Denert.

13u15 VRIENDENMAAL in restaurant Den Oyevaer. Het huldedicht van Roni Ranke wordt er voorgedragen door de dichter zelf. Inschrijven voor het maal (met konijn) kan tot uiterlijk 20 november 2005 door storting van 12.50 € per persoon op kbc rekening nr 402-5556101-35 van het verbond VOS, Antwerpen.

 het inrichtend comité: voorzitter Kris Claessens, secretaris: Guido Stevens (coördinator AVK-Waasland), Philippe Haeyaert (wnd algemeen voorzitter VOS), Antoine Denert (burgemeester Kruibeke), Dirk Ruymbeke (secr VVG Kruibeke), Herwig D’hondt (Heemk kring), Irene Gorrebeeck (schepen Kruibeke), Jos Cop Jos De Cock (VOS St-Nikl.) , Karel Canfijn (AVK-Bazel) , Kris Van Herck (AVK) , Luc De Meyer (VOS), Patrick Lasure (VOS).