Amedee Verbruggenkring en het KOERDISCH INSTITUUT – BRUSSEL i.s.m. de Vlaamse Vredesvereniging VOS, Chirojongens Staderas en de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas nodigen U uit op de boekvoorstelling “IN DE BRES VOOR DE KOERDEN” op woensdag 20 oktober 2010 - 19.30 u in de conferentiezaal van de stadsbibliotheek, Hendrik Heymanplein te Sint-Niklaas.

Projectleiders van “Stap voor steen” Koen Verbruggen en Dirk Van Havermaet tonen een fotoflits van de beklimming van de berg Ararat op 10 augustus 2010.

Vaams volksvertegenwoordiger & schepen Lieven Dehandschutter interviewt Derwich Ferho, directeur van het Koerdisch instituut, Nelly Maes, oud-voorzitter van Europese Vrije Alliantie.Derwich Ferho
 

Derwich Ferho heeft als politiek vluchteling de Belgische nationaliteit verworven. In Brussel is hij directeur van het Koerdisch Instituut. Hij ijvert zoals destijds Amedee Verbruggen (1886 -1980) voor het zelfbeschikkingsrecht van zijn volk.

In de Bres voor de Koerden

 Vanaf de late jaren zestig hebben politici in Vlaanderen oren naar de problemen van de Koerden in het Midden-Oosten. Wat begint als de zaak van gepassioneerde enkelingen is veertig jaar later niet langer de grote onbekende. Hiertoe heeft de inzet van politici in Vlaanderen bijgedragen. Het lot van de Koerden is bovendien niet langer een ver-van-mijn-bedshow, zeker niet nadat de beelden van de gasdoden in het Iraaks-Koerdische stadje Halabja en de honderdduizenden vluchtelingen in de bergen in de nasleep van de Golfoorlog op het netvlies van televisiekijkend Vlaanderen blijven branden. Met de komst van duizenden politieke vluchtelingen in de laatste decennia worden we overigens direct geconfronteerd met het bestaan van de Koerden en de Koerdische kwestie.

Doorheen de jaren spannen politici in Vlaanderen en België zich in om de eisen van de Koerden te agenderen en/of de flagrante schendingen van de Mensenrechten aan de kaak te stellen. Dat engagement is bij sommigen blijven voortduren tot op vandaag. In de Bres voor de Koerden gaat precies over die inzet en de bewogen- en bevlogenheid van Vlaamse politici voor de rechten van de Koerden. Aan de hand van interviews met vooraanstaande getuigen en gedocumenteerd met de naslag die deze inzet heeft gekregen in de vorm van moties, resoluties, interpellaties en andere initiatieven vertellen we het verhaal van dit engagement. We kijken achteruit maar ook vooruit, met het blijvende vraagstuk van Turkije’s toetreding tot de Europese Unie en de beloftes die dit inhoud voor de toekomst van haar minderheden. Willy Kuijpers, Jaak Vandemeulebroucke, Frieda Brepoels, Bart Staes, Jan Béghin, Bert Anciaux, Lionel Vandenberghe, Nelly Maes, Hugo Van Rompaey, Jan Loones, Hugo Van Dienderen en Jef Sleeckx werden voor dit boek geïnterviewd. Hun bedenkingen en getuigenissen vormen de basis van dit werk.

Marlies CasierMarlies Casier

Is werkzaam als onderzoekster aan de Universiteit Gent, verbonden met de Middle East and North Africa Research Group (MENARG) aan de Vakgroep Studie van de Derde Wereld, waar ze onderzoek verricht naar het transnationaal politiek activisme in relatie tot de Koerdische kwestie in Turkije. Van haar hand verschenen wetenschappelijke artikels in Ethnicities, the European Journal of Turkish Studies alsook het samengesteld volume Nationalisms and Politics in Turkey. Political Islam, Kemalism and the Kurdish Issue, bij Routledge, in samenwerking met Prof. Joost Jongerden (Wageningen Universiteit). Marlies Casier is licentiate in deMoraalwetenschappen en Master in Conflict & Development.