12Beste vrienden ,

 Vooreerst beste wensen voor het nieuwe jaar. "2005 wordt een Amedee Verbruggenjaar”

 Wij zijn hem niet vergeten. De grote kleine man met het hart op de tong! Amedee Verbruggen van Bazel. Daar geboren op 18 november 1886 en daar overleden op 28 november 1986, dus 25 jaar geleden ! Een gelegenheid die wij niet mogen laten voorbij gaan zonder hem extra te herdenken.

 Laatst deden we dit in november 2000. Wij beloofden toen in Wissekerke om opnieuw aan hem te denken in 2005. Wij beloofden toen ook om onze
 herdenkingsorganisatie iets beter samen voor te bereiden. Als AV-kring-secretaris ben ik dit niet vergeten.

In zijn voetspoor heb ik toen (2000) getracht om in het Waasland tot een regionaal “Overleg van Vlaamse verenigingen” te komen. Buiten klein-Sint-Niklaas is daar weinig van in huis gekomen. Ik denk dat dit pas goed kan lukken met de reorganisatie van een "FEDERATIE VAN DE WASE AMEDEE VERBRUGGENKRINGEN".

 Naast de partijpolitiek een Vlaamsnationale drukkingsgroep waar we het nog eens kunnen zijn over de gezamenlijke idealen. De AVK’s kunnen een nieuwe impuls geven aan de verwezenlijking van Verbruggens idealen.

 Genoeg gepreekt mensen, het is 5 voor 12. Wij moeten samen praten, op een kameraadschappelijke wijze. Elke kring blijft zichzelf, ieder heeft zijn eigen geschiedenis, met een gezamenlijk ideaal. Aan dat ideaal kunnen en moeten wij samen wat doen. Als voorbereidend werk hebben wij in Belsele een webstek opgestart, die kan en zal nog verbeterd worden, met jullie hulp. www.verbruggenkring.be

In Belsele geven wij onze Reynaert uit. Die komt in alle brievenbussen (3.700 exemplaren). Gemeenteraadslid Annemie Charlier is voorzitter van de
plaatselijke kring. Zij is ook verantwoordelijke uigever. Met de Reynaert willen wij iets doen aan de bewustwording van de plaatselijke bevolking. Daarom waren het ook AVK-mensen die aan de basis staan van de Dorpsraad, in Belsele en in Nieuwkerken.

 Als je kan kom eens kijken in de oude gemeenteschool naar ons nieuwjaarsfeest op zaterdag 5 febr 2005 van 15u tot 17u30. Er worden u pannenkoeken (tegen vrije bijdrage) aangeboden met een gepast drankje. Wij kunnen dan ook afspraken maken over onze verbruggenherdenkingen. Die mogen zich niet beperken tot Bazel en Belsele, maar misschien kan er wel in elke gemeente van onze regio wat "gebeuren".

Dat is mijn hoop en mijn wens voor het nieuwe jaar !

Tot binnenkort Belsele Kerstmis 2004, Guido Stevens
Coördinator Amedee Verbruggen-kringen Waasland

Schoonhoudtstraat 56
9111 Belsele
tel 03 772 46 00
e-post: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.